Habilitacións e Carnés Profesionais

Para o desenvolvemento de certas actividades no ámbito da seguridade industrial requírese a obtención de documentación que acredite a competencia profesional do persoal ou da empresa.

Esta documentación preséntase baixo a denominación de carné ou habilitación profesional.

→ Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/carnes-profesionais

→ Convocatorias: https://www.edu.xunta.es/fp/probas-carnes-profesionais


Profesións Reguladas

Publicación periódica na que se recolle un amplo inventario de ocupacións que requiren dunha habilitación profesional para traballar. Aparecen referencias normativas, encadre dentro dunha familia profesional e, se é o caso, a posibilidade de adquirir algunha delas a través de certificados de profesionalidade.

O informe actualízase, sempre e cando se produzan cambios normativos que modifiquen o amplíen este contido.

http://traballo.xunta.es/publicacions-recursos?content=/Traballo/Contidos/Publicacions/publicacion_0169.html

forGA