Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Habilitacións e Carnés Profesionais

 

Para o desenvolvemento de certas actividades no ámbito da seguridade industrial requírese a obtención de documentación que acredite a competencia profesional do persoal ou da empresa.

Esta documentación preséntase baixo a denominación de carné ou habilitación profesional.

→ Máis información en:  http://www.edu.xunta.es/fp/carnes-profesionais

Convocatorias
Profesións Reguladas

Informe da Xunta de Galiza

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Imaxes/Publicacions/Profesions_reguladas_Ed._act._xullo_2013_1.png
  • Resumo:

    Publicación periódica na que se recolle un amplo inventario de ocupacións que requiren dunha habilitación profesional para traballar. Aparecen referencias normativas, encadre dentro dunha familia profesional e, se é o caso, a posibilidade de adquirir algunha delas a través de certificados de profesionalidade.

    O informe actualízase, sempre e cando se produzan cambios normativos que modifiquen o amplíen este contido.

 

 

http://traballo.xunta.es/publicacions-recursos?content=/Traballo/Contidos/Publicacions/publicacion_0169.html