ATENDENDO ÁS ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Real Decreto 514/2020, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, até 00:00 horas do día 24 de maio de 2020.

Orde SND/399/2020, de 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

Os centros Nacionais e Territoriais de forGA continúan atendendo telemáticamente e pechados ao público mentres estea vixente a prórroga do estado de alarma, e desde o día 11 de maio están en proceso de acondicionamento dos centros para a realización de funcións administrativas e docentes.

Departamento Contacto
Xerente xerente@forga.gal
ÁREA ECONÓMICA e Centro Territorial Vigo economica@forga.gal
DEPARTAMENTO LABORAL laboral@forga.gal
DEPARTAMENTO INFORMÁTICO informatica@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL NORTE (Oleiros e Narón): dt.norte@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL CENTRO (Ames - Milladoiro): dt.centro@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL SUL (Pontevedra - Ponte Caldelas): dt.sul@forga.gal
CENTRO TERRITORIAL Ourense: ct.ourense@forga.gal

GRAZAS POLA COMPRENSIÓN E SOLIDARIEDADE. SAÚDE E ÁNIMO

Calidade

MANUAL DE CALIDADE DA “FUNDACIÓN PARA A ORIENTACIÓN PROFESIONAL, A INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO, O EMPREGO E A FORMACIÓN EN GALICIA” (forGA)

PDF

forGA