Calidade

MANUAL DE CALIDADE DA “FUNDACIÓN PARA A ORIENTACIÓN PROFESIONAL, A INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO, O EMPREGO E A FORMACIÓN EN GALICIA” (forGA)

PDF
Política de Calidade (forGA)

A calidade é un compromiso da fundación e unha responsabilidade individual de cada membro do colectivo, que debe plasmarse en accións concretas que se reflexan interna e externamente na imaxe da organización, identificándose coa profesionalidade e calidade do servizo.

PDF

forGA