Calidade

CERTIFICADO DE CALIDADE UNE-EN ISO 9001:2015

Sistema de xestión da calidade adoptado por forGA

PDF

POLÍTICA DE CALIDADE

Esta Política do Sistema de Calidade servirá como marco para o establecemento dos Obxectivos anuais, e para a súaa revisión. Será revisada periódicamente co fin de verificar a súa adecuación a forma real de actuar da Fundación.

PDF

AVALIACIÓN DE PROVEDORES

Entre os procesos implementados, damos grande importancia á selección e avaliación de provedores ao obxecto de acadar un mellor servizo aos nosos clientes.

PDF

forGA