Información Económica e Xurídica da Fundación

 • Contratos subscritos pola fundación con AAPP ou derivados de subvencións públicas

  Non hai na actualidade.

 • Convenios subscritos pola fundación

  Non hai na actualidade.

 • Relación de subvencións concedidas á fundación

  ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO

  Procedemento TR301K (persoas traballadoras desempregadas), polo que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego a persoas traballadoras desempregadas da Comunidade Autónoma de Galicia.

  Consellería de Emprego e Igualdade

  DOG Nº 102, luns 30 de maio de 2022. Importe 1.601.644,45 €

  Consellaría de Promoción do Emprego e Igualdade

  DOG Nº 27, mércores 8 de febreiro de 2023. Importe 1.608.509,70 €

  ACTIVIDADES DE ORIENTACION LABORAL

  Procedemento TR331A polo que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral.

  Consellería de Emprego e Igualdade

  DOG Nº 17, mércores 26 de Xaneiro de 2022. Importe 286.000 €

  Consellaría de Promoción do Emprego e Igualdade

  DOG Nº 29, venres 10 de febreiro de 2023. Importe 297.000 €

 • Orzamentos da fundación

  Orzamentos 2023

  Orzamentos 2021

forGA