Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Información Económica e Xurídica da Fundación

Contratos subscritos pola fundación con AAPP ou derivados de subvencións públicas

2014

1.- CONTRATO ADMINISTRATIVO FORGA CONCELHO DE TUI

Denominación do contrato: Contrato administrativo para a prestación de servizos de docencia e para a xestión de accións formativas de formación ocupacional, subscrito entre a forGA e o Concelho de Tui (Pontevedra), por Resolución da Alcaldía do Concelho de Tui do 31 de Xulho do 2014 pola que se adxudicou o concurso público convocado ao efecto.

* Contía do contrato: 31.481,59 €

2.- CONTRATO ADMINISTRATIVO FORGA CONCELHO DE TUI

Denominación do contrato: Contrato administrativo para a prestación de servizos de docencia e para a xestión do curso de MENTORING COMERCIAL dirixido aos comerciantes da Praza Municipal de Abastos de Tui, subscrito entre a forGA e o Concelho de Tui (Pontevedra), por Resolución da Xunta de Goberno do Concelho de Tui do 2 de Outubro do 2014 pola que se adxudicou o concurso convocado ao efecto.

* Contía do contrato: 2.100,00 €

3.- CONTRATO MERCANTIL CIG-FORGA

Denominación do contrato: Contrato mercantil subscrito entre a CIG e a forGA para a prestación de servizos de docencia e para a xestión do programa formativo denominado: INTERADMINISTRATIVO 2014, concedido polo Instituto Nacional das Administracións Públicas á CIG, dirixido a cualificar trabalhadores e trabalhadoras en activo da Administración Pública.

* Contía do contrato: 230.585,02 €

4.- CONTRATO MERCANTIL CIG-FORGA

Denominación do contrato: Contrato mercantil subscrito entre a CIG e a forGA para a prestación de servizos de docencia e para a xestión do programa formativo denominado: Contratos Programa 2014, concedido pola Conselharía de Trabalho e Benestar da Xunta de Galiza á CIG, dirixido a cualificar trabalhadores e trabalhadoras en ocupados/as de Galiza.

* Contía do contrato: 777.330,00 €

Convenios subscritos pola fundación

2014

1.- CONVENIOS CON ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS:

Nen se subcribiron convenios con Administracións Públicas, nen existen Convenios en vigor con AAPP.

2.- CONVENIOS CON OUTRAS ENTIDADES:

* Denominación do Convenio: Convenio de Cooperación, Axuda e Asistencia Mutua subscrito o día 30 de Novembro do 2013 entre a CIG e a forGA, en vigor na actualidade.

* Contía do Convenio: Avaliábel segundo a actividade a desenvolver

Relación de subvencións concedidas á fundación

2015

1.- CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR:

* Denominación do Proxecto: Programa de Accións Formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas da Comunidade Autónoma de Galiza correspondente ao exercicio 2014-2015.

* Entidade beneficiaria: Agrupación Gallaecia, participada nun 98% pola forGA

* Contía da subvención 2014-2015: 784.430,00 €

 

 

2014

1.- CONCELHO DE VIGO:

* Denominación do Proxecto: Programa específico de subvencións da Concelharía de Igualdade para a realización de programas e/ou actividades de promoción da mulher no ano 2014.

* Contía da subvención 2014: 1.586,76 €

 

2.- CONSELHARÍA DE TRABALHO E BENESTAR:

* Denominación do Proxecto: Programa Integrado para o Emprego: A exclusión social e a mocedade/Información, Orientación e Formación para o Emprego en Ourense.

* Contía da subvención 2014: 47.717,00 €

* Contía cofinanciada pola forGA 2014: 15.905,55 €

* Contía da subvención 2015: 23.858,00 €

* Contía cofinanciada pola forGA 2015: 7.952,78 €

* Contía total subvención: 71.575,00 €

* Contía Subvención + Confinanc.: 95.433,33 €

* Denominación do Proxecto: Programa de Accións Formativas dirixidas prioritariamente ás persoas trabalhadoras desempregadas da Comunidade Autónoma de Galiza correspondente ao exercicio 2014.

* Contía da subvención 2014: 1.030.867,50 €

* Contía axudas pra alumnos/as 2014: 146.803,50 €

* Contía total subvención: 1.177.671,00 €

* Denominación do Proxecto: Programa de Accións Formativas dirixidas prioritariamente ás persoas trabalhadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galiza correspondente ao exercicio 2014.

* Contía da subvención 2014: 27.264,00 €

* Denominación do Proxecto: Programa de Información, Orientación e Prospección de Emprego 2014/2015

* Contía da subvención 2014/2015: 80.000,00 €

 

Orzamentos da fundación
Situación económica, financeira e patrimonial da fundación
Normas Laborais propias da fundación