Información Económica e Xurídica da Fundación

 • Contratos subscritos pola fundación con AAPP ou derivados de subvencións públicas

  Deputación de Pontevedra

  Adxudicación, mediante procedemento aberto, do “Servizo de Formación en segunda convocatoria no marco do proxecto DepoIntegra Xoven da convocatoria 2017 de Axudas do Fondo Social Europeo, destinadas á integración sostible de persoas mozas no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil”.

  Lote 5: Actividades auxiliares de almacén (170 horas) Módulo de prácticas profesionais non laborais do certificado de profesionalidade (40 horas) +25 horas de alfabetización informática online + 50 horas de Inglés básico presencial + 10 horas técnicas de busca de emprego ou autoemprego online + 10 horas igualdade de oportunidades online, por 17.000 €.


  Concello de Pontevedra

  CONTRATACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA BENESTAR SOCIAL E PROMOCIÓN ECONÓMICA (ILES) DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.

  Dous cursos do certificado de profesionalidade “Actividades auxiliares de almacén” e dous cursos de “Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais”. 34.900 €.

 • Convenios subscritos pola fundación

  Non hai na actualidade.

 • Relación de subvencións concedidas á fundación

  AFD

  ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K).

  Realización de 5 certificados de profesionalidade en Ourense, importe 279.864 €. Realización de 12 certificados de profesionalidade na Coruña, importe 680.010,60 €. Realización de 11 certificados de profesionalidade en Pontevedra, importe 615.695,75 €.


  Formación Continua

  ORDE do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

  16 accións formativas do Plan Transversal por 179.663,75 € e 5 accións formativas do Plan sectorial da Construción por 81.360 €.


  IOBE

  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL, 2018-2019. TR331A: 6 orientadoras, 150.000 €

  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL, sentenza 2010. TR331A: 1 orientadora e 2 técnicos de apoio, 81.358,03 €.

  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL, sentenza 2014. TR331A: 8 orientadoras, 160.000 €

 • Orzamentos da fundación

  Orzamentos 2018

  Orzamentos 2018

forGA