Estrutura, Dirección e Organigrama da Fundación

 • Estrutura da Dirección da forGA
  Cargo Responsábel
  Padroado da forGA Presidencia do Padroado Paulo S. Carril Vázquez
  Secretaria do Padroado Diana Rodríguez Regueira
  Membros do Padroado

  Paulo S. Carril Vázquez
  Diana Rodríguez Regueira
  Xesús Eladio Seixo Fernández
  Mercedes García Matos
  Xoán Xosé Bouzas Boi
  Nicolasa Castro Monteiro
  Ramiro Oubiña Parracho
  Ana Belén Lestón Gallardo
  Antonio Mera de la Fuente

  Dirección da forGA
  Xerente Mercedes García Matos
 • Organigrama da forGA
 • Estrutura Territorial da forGA

forGA