Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Estrutura, Dirección e Organigrama da Fundación

Estrutura da Dirección da forGA e Perfís Profesionais
 CargoResponsábel
Padroado da forGAPresidencia do PadroadoPaulo S. Carril Vázquez
Secretaria do PadroadoMargarida Corral Sánchez
Membros do Padroado

Paulo S. Carril Vázquez
Margarida Corral Sánchez
Xesús Eladio Seixo Fernández
Xoán Xosé Bouzas Boi
Nicolasa Castro Monteiro
Delmiro Durán Garrido
Ramiro Oubiña Parracho
Antonio Mera de la Fuente

   
Dirección da forGAApoderada XeralMargarida Corral Sánchez
XerenteMercedes García Matos
Organigrama da forGA

Organigrama Funcional e Directivo da forGA

Estrutura Territorial da forGA

Estrutura Territorial da forGA