Estrutura, Dirección e Organigrama da Fundación

 • Estrutura da Dirección da forGA
  Cargo Responsábel
  Padroado da forGA Presidencia do Padroado Paulo S. Carril Vázquez
  Secretaria do Padroado Margarida Corral Sánchez
  Membros do Padroado

  Paulo S. Carril Vázquez
  Margarida Corral Sánchez
  Xesús Eladio Seixo Fernández
  Xoán Xosé Bouzas Boi
  Nicolasa Castro Monteiro
  Delmiro Durán Garrido
  Ramiro Oubiña Parracho
  Antonio Mera de la Fuente


  Dirección da forGA Apoderada Xeral Margarida Corral Sánchez
  Xerente Mercedes García Matos
 • Organigrama da forGA
 • Estrutura Territorial da forGA

forGA