Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Estrutura, Dirección e Organigrama da Fundación

Estrutura da Dirección da forGA e Perfís Profesionais
 CargoResponsábel
Padroado da forGAPresidencia do PadroadoXesús Eladio Seixo Fernández
Secretaria do PadroadoMargarida Corral Sánchez
Membros do Padroado

Manoel Currás Meira
Elvira Patiño Ogea
Xoán Xosé Bouzas Aboi
Xosé Ramón González Boán
Xosé Ferreiro Fernández
Paulo S. Carril Vázquez

   
Dirección da forGAApoderada XeralMargarida Corral Sánchez
XerenteMercedes García Matos
Organigrama da forGA

Organigrama Funcional e Directivo da forGA

Estrutura Territorial da forGA

Estrutura Territorial da forGA