Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Certificados de Profesionalidade

 

Un certificado de profesionalidade é un documento que acredita a un traballador ou traballadora nunha cualificación profesional do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.

Son emitidos polo Servicio Público de Emprego  (SEPE) ou, no seu caso, polas Comunidades Autónomas, e teñen validez en todo o territorio.

Posuír un certificado de profesionalidade supón incrementar o teu curriculum profesional, xa que, ao ser un documento oficial, valórase en calquer proceso de selección que convoquen as Administracións Públicas, e acredítate profesionalmente ante a empresa privada.

 

Requisitos de acceso para a obtención dun certificado de profesionalidade

CONTIDOS:

- Requisitos Formativos

- Regulación probas competencias clave 

Premer na imaxe para ler a pantalla completa

Guías de Obtención de Titulacións de FP a partires da experiencia profesional

A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as competencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.

Catálogos de Certificados de Profesionalidade por Familia Profesional

Formación en certificados profesionais.

Desde Forga, queremos contribuír á mellora da cualificación profesional, por iso impartimos todos os certificados profesionais correspondente as distintas familias profesionais. Mais sabemos que un certificado completo pode representar unha excesiva carga horaria, por iso ofrecemos tamén os diferentes módulos formativos de cada un dos certificados profesionais.

Información da Administración
Repertorio Estatal de Certificados de Profesionalidade

CONTIDOS:

- Repertorio Estatal sobre Certificados de Profesionalidade 2012

Premer na imaxe para ler a pantalla completa

Resumo de Certificados e Cualificacións

CONTIDOS:

- Resumo de Certificados e Cualificacións

Premer na imaxe para ler a pantalla completa

Obter a Expedición dun Certificado de Profesionalidade

CONTIDOS:

- Trámites Obter un Certificado de Profesionalidade

Premer na imaxe para ler a pantalla completa