Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Certificado da Lingua Galega

 

CELGA é o sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas. Configurado mediante distintos niveis de lingua, recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos:

- Lingua e comunicación: funcións comunicativas,

- Lingua e sistema: coñecemento do código e Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais.

→ Máis información en:  http://www.xunta.es/linguagalega/celga

Convocatorias

Convocadas probas CELGA 2014

Convocadas as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 para o ano 2014. Prazo de solicitude ata o 11 de abril.

Ler máis...