Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Competencias Clave

Qué son as competencias clave ?

Son os requisitos formativos que asegurarán que os alumnos posúen os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os cursos correspondentes aos novos certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 2 e 3.

Para o acceso dos alumnos aos certificados de profesionalidade de nivel 1 non se esixen requisitos de acceso.

Estas competencias clave comprenden un conxunto de contidos xerais de formación básica en diferentes áreas de coñecemento.

 

Convocatorias

Convocatoria Febreiro 2018

Probas de avaliación para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación

DOG Núm. 40 – Luns, 26 de febreiro de 2018.‐ RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación.

QUEN PRECISA REALIZAR AS PROBAS DE AVALIACIÓN?

Todas aquelas persoas que desexen realizar os cursos correspondentes aos novos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e 3 e NON POSÚAN os requisitos formativos e profesionais esixidos para o acceso aos mesmos deberán realizar e superar as probas de avaliación en competencias clave.

Ler máis...

Convocatoria Marzo 2016

Probas de avaliación para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación

DOG Núm. 49 – Venres, 11 de marzo do 2016.- RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

QUEN PRECISA REALIZAR AS PROBAS DE AVALIACIÓN?

Todas aquelas persoas que desexen realizar os cursos correspondentes aos novos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e 3 e NON POSÚAN os requisitos formativos e profesionais esixidos para o acceso aos mesmos deberán realizar e superar as probas de avaliación en competencias clave

Ler máis...