Vigo:  986 272 075    986 281 295 Compostela:  981 939 434    981 939 092 forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Xornal Dixital

PRÓXIMO COMEZO DE CURSOS SUBVENCIONADOS

Listaxe de cursos que están a piques de comezar nos distintos planos formativos subvencionados da forGA

Consulta as condicións das distintas ofertas formativas, e solicita praza naqueles cursos que che interesen antes de que comecen.

Ler máis...

Convocadas probas de avaliación en Competencias Clave no ano 2015

DOG Núm. 51 – Luns, 16 de marzo do 2015.- RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Prazo: do 17 de marzo ata o 10 de abril de 2015

Ler máis...

Publicadas as listaxes provisionais de Acreditación da Experiencia Laboal

Veñen de ser publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

Ler máis...

Táboa Comparativa do Salario Medio Anual por Provincias

Publicamos as táboas comparativas por provincias das persoas asalariadas e o seu salario medio anual dos últimos bienios en Galiza.

Ler máis...

Convocadas probas para carnés e habilitacións profesionais

Prazo de solicitude ordinaria: do 09 ao 20 de febreiro de 2015.
Prazo de solicitude extraordinaria: do 1 ao 13 de xullo de 2015.

Ler máis...

O Mercado de traballo en Galiza (Ano 2014)

Cando saíron os datos do cuarto trimestre da EPA do ano 2014, o que máis se destacou nos medios de comunicación, e por parte do goberno, foi o descenso do desemprego; é certo, que os datos reflicten este descenso do desemprego, pero tódolos demais datos que acompañan a este, non fan máis que agravar a xa precaria situación anterior. Xa que esta caída do desemprego non estivo acompañada cun incremento da ocupación, senón todo o contrario, esta descendeu nunha contía moi semellante; o que se explica pola caída da poboación activa.

Ler máis...

Acreditación da experiencia profesional

Nova convocatoria de Acreditación da Experiencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galiza, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

PRAZO ATA O 6 DE FEBREIRO DE 2015

Ler máis...