Vigo:  986 272 075    986 281 295 Compostela:  981 939 434    981 939 092 forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Xornal Dixital

PRÓXIMO COMEZO DE CURSOS SUBVENCIONADOS

Listaxe de cursos que están a piques de comezar nos distintos planos formativos subvencionados da forGA

Consulta as condicións das distintas ofertas formativas, e solicita praza naqueles cursos que che interesen antes de que comecen.

Ler máis...

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Ler máis...

Plan Formación Interadministrativo 2015

Plan formativo dirixido ao persoal laboral, funcionario e estatutario en activo das Administracións Públicas.

Informáte e solicita a túa praza!

Ler máis...

Publicadas as listaxes definitivas de Acreditación da Experiencia Laboral

Veñen de ser publicadas as LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS na convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionaisis

Ler máis...

Convocadas probas de avaliación en Competencias Clave no ano 2015

DOG Núm. 51 – Luns, 16 de marzo do 2015.- RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Prazo: do 17 de marzo ata o 10 de abril de 2015

Ler máis...

Publicadas as listaxes provisionais de Acreditación da Experiencia Laboal

Veñen de ser publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

Ler máis...

Táboa Comparativa do Salario Medio Anual por Provincias

Publicamos as táboas comparativas por provincias das persoas asalariadas e o seu salario medio anual dos últimos bienios en Galiza.

Ler máis...