Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Xornal Dixital

Non existen artigos actualmente.

CIG Correos

Convocatoria de Formación do Persoal Eventual de Correos

Formación ofrecida por CIG Correos.

Curso
"ACOLLIDA E PROCESOS DE TRABALLO" (40h)
Comezo:14/12/2015 Remate 30/12/2015.

Modalidade
Teleformación

Prezo: 
Gratuito. Formación Ofrecida por CIG Correos.

Prazo de solicitude de praza
25/11/2015 ao 10/12/2015

Requisitos da convocatoria 
Estar inscrito e en activo nas Bolsas de Emprego de Correos

Prazas Limitadas

→ SOLICITA A TÚA PRAZA !

Ler máis...

PRÓXIMO INICIO DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO (PIE)

O programa ten lugar en Vigo e denominase "INSERTA NAVAL"

INFÓRMATE E SOLICITA XA A TÚA PRAZA

Este programa vai dirixido a:

  • Menores de 30 anos
  • Persoas desempregadas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou RAI
  • Persoas desempregadas beneficiarias do programa de recualificación profesional (PREPARA)

Para solicitalo diríxete á túa Oficina de Emprego:

  • O.E. SANJURJO BADÍA. RÚA SANJURJO BADÍA, 35. Vigo Teléfono 986 374 111
  • O.E. VIGO-CALVARIO. RÚA GREGORIO ESPINO, 52. Vigo Teléfono 986 279 112
  • O.E. VIGO-LOPEZ MORA. RÚA LÓPEZ MORA, 50. Vigo Teléfono 986 293 450
  • O.E. VIGO-NAVIA RÚA TEIXUGUEIRAS, 17. Vigo Teléfono 986 291 912

Ler máis...

PAE 2015 - Programa de activación para o emprego

PAE 2015 Dirixido a Taballadores e Traballadoras desempregados beneficiarios do Programa de activación para o emprego correspondente ao exercicio de 2015. Consulta a oferta de cursos previstos, infórmate sobre a convocatoria e diríxete a túa Oficina de Emprego para solicitalos.

 

INFÓRMATE E SOLICITA A TÚA PRAZA
NA TÚA OFICINA DE EMPREGO

 

Os cursos aprobados son os seguintes:

 

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Pontecaldelas

COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ Nivel 3

Milladoiro

COMPETENCIA MATEMÁTICA Nivel 3

Milladoiro

COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA Nivel 3

Milladoiro

 

Ler máis...

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (Extinción de incencios e salvamento)

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Ler máis...

IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE ISO-9001 NA forGA

A fundación forGA iniciou o ano pasado o proceso de implantación dun sistema de xestión da calidade de acordo coa norma internacional UNE EN ISO 9001: 2008 SISTEMAS DE XESTIÓN DE CALIDADE. Este sistema de xestión está orientado á mellora continua dos procesos de deseño e impartición das acción formativas.

Ler máis...

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Ler máis...

Publicadas as listaxes definitivas de Acreditación da Experiencia Laboral

Veñen de ser publicadas as LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS na convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionaisis

Ler máis...