Vigo:  986 272 075    986 281 295 Compostela:  981 939 434    981 939 092 forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Xornal Dixital

Non existen artigos actualmente.

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (Extinción de incencios e salvamento)

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Ler máis...

IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DE CALIDADE ISO-9001 NA forGA

A fundación forGA iniciou o ano pasado o proceso de implantación dun sistema de xestión da calidade de acordo coa norma internacional UNE EN ISO 9001: 2008 SISTEMAS DE XESTIÓN DE CALIDADE. Este sistema de xestión está orientado á mellora continua dos procesos de deseño e impartición das acción formativas.

Ler máis...

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Ler máis...

Publicadas as listaxes definitivas de Acreditación da Experiencia Laboral

Veñen de ser publicadas as LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS na convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionaisis

Ler máis...

Convocadas probas de avaliación en Competencias Clave no ano 2015

DOG Núm. 51 – Luns, 16 de marzo do 2015.- RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Prazo: do 17 de marzo ata o 10 de abril de 2015

Ler máis...

Publicadas as listaxes provisionais de Acreditación da Experiencia Laboal

Veñen de ser publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á Resolución do 27 de Novembro de 2014 da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

Ler máis...