Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE. Convocatoria 2016

Probas de avaliación para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación

DOG Núm. 49 – Venres, 11 de marzo do 2016.- RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

QUEN PRECISA REALIZAR AS PROBAS DE AVALIACIÓN?

Todas aquelas persoas que desexen realizar os cursos correspondentes aos novos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e 3 e NON POSÚAN os requisitos formativos e profesionais esixidos para o acceso aos mesmos deberán realizar e superar as probas de avaliación en competencias clave

 

CONSULTA A CONTINUACIÓN TODA A INFORMACIÓN


Síntese:

Para calquera consulta ou dúbida que desexes expor sobre este tema podes dirixirte ao seguinte correo electrónico:

sngab.tecnico@forga.org

Indicando o teu correo electrónico e número de teléfono de contacto

 

voltar