Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

PRAZO DE INSCRICIÓNS DO 12 DE ABRIL AO 11 DE MAIO DE 2016 (ambos incluídos)

Prazo para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de:

  • APROVEITAMENTOS FORESTAIS (AGA343_2)
  • TANATOPRAXIA (SAN491_3)

Convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación, correspondente á ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais:

(https://forga.gal/ollar/nova-convocatoria-acreditacion-de-competencias-a-traves-da-experiencia-profesional-e-formacion-non-formal.html).

voltar