Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Especialidades Homologadas por Centro

Listaxe de Especialidades Homologadas e Certificados de Profesionalidade que a forGA pode impartir nos seus centros.

Especialidades formativas homologadas na forGA - A Coruña
CÓDIGOESPECIALIDADEFAMILIACERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
ADGD0108*Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaAdministración e XestiónSI
ADGD0110*Asistencia na xestión de procedementos tributariosAdministración e XestiónSI
ADGD0208*Xestión integrada de recursos humanosAdministración e XestiónSI
ADGD0308*Actividades de xestión administrativaAdministración e XestiónSI
ADGG0208*Actividades administrativas na relación co clienteAdministración e XestiónSI
ADGG0408*Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisAdministración e XestiónSI
ADGG0508*Operacións  de grabación e tratamento de datos e documentosAdministración e XestiónSI
ADGN0108*Financiación de  empresasAdministración e XestiónSI
ARGD01Programas de retoque dixital e escaneamento imaxesArtes gráficasNON
ARGD02Deseño e modificación de planos en 2D e 3DArtes GráficasNON
COMT0110*Atención ao cliente, consumidor ou usuarioComercio e MarketingSI
ENAE30Técnico de sistemas de enerxias renovablesEnerxía e AugaNON
FMEC0108*Fábrica e montaxe de instalacións de tubería industrialFabricación MecánicaSI
FMEC0110*Soldadadura con electrodo  revestido e TIGFabricación MecánicaSI
FMEC0210*Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFabricación MecánicaSI
IFCD0110*Confección e publicación de páxinas webInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0111*Programación en linguaxes estruturadas de aplicación de xestiónInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0112*Programación con linguaxes orientadas ao obxectivo e bases de datosInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0211*Sistemas de xestión de informaciónInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0610*Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relación con clientesInformática e ComunicaciónsSI
SSCB0109*Dinamización comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0110*Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0211*Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo, infantil e xuvenilServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE01Inglés A1Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCE02Inglés A2Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCE03Inglés B1Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCE04Inglés B2Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCF41Metodoloxía da análise do traballoServizos á ComunidadeNON
SSCS0208*Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
(*) Certificado de Profesionalidade
Especialidades formativas homologadas na forGA - Narón
CÓDIGOESPECIALIDADEFAMILIACERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
ADGD0108 *Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaAdministración e XestiónSI
ADGD0208 *Xestión integrada de recursos humanosAdministración e XestiónSI
ADGGG108 *Asistencia á direcciónAdministración e XestiónSI
ADGG0208 *Actividades administrativas na relación co clienteAdministración e XestiónSI
ADGN0108 *Financiación de  empresasAdministración e XestiónSI
FMEC0108 *Fábrica e montaxe de instalacións de tubería industrialFabricación MecánicaSI
SANC10Celador sanitarioSanidadeNON
SSCS0108 *Atención  sociosanitaria a persoas no domicilioServizos á ComunidadeSI
SSCS0208 *Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.Servizos á ComunidadeSI
FMEC0210 *SOLDADURA OXIGÁS/SOLDADURA MIG/MAG Fabricación mecánicaSI
FMEC0110 *SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO E TIG Fabricación mecánicaSI
(*) Certificado de Profesionalidade
Especialidades formativas homologadas na forGA - Compostela
CÓDIGOESPECIALIDADEFAMILIACERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
ADGD0108 *Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaAdministración e XestiónSI
ADGD0110*Asistencia na xestión de procedementos tributariosAdministración e XestiónSI
ADGD0208 *Xestión integrada de recursos humanosAdministración e XestiónSI
ADGD0210*Creación e xestión de microempresasAdministración e XestiónSI
ADGD0308 *Actividades de xestión administrativaAdministración e XestiónSI
ADGG0108 *Asistencia á direcciónAdministración e XestiónSI
ADGG0208 *Actividades administrativas na relación co clienteAdministración e XestiónSI
ADGI01Inglés: atención ao públicoAdministración e XestiónNON
ADGN0108 *Financiación de  empresasAdministración e XestiónSI
ADGN0208*Comercialización e administración de produtos e servizos finaceirosAdministración e XestiónSI
ADGX01Inglés: xestión comercialAdministración e XestiónNON
COML0109*Tráfico de mercadorías por estradasComercio e marketingSI
COML0209*Organización do transporte e a distribuciónComercio e marketingSI
COML0210*Xestión e control do aprovionamentoComercio e marketingSI
COML0211*Xestión comercial e finaceira do transporte por estradaComercio e marketingSI
COML0309*Organización e xestión de almacénsComercio e marketingSI
COMM0110*Marketing e compravenda internacionalComercio e marketingSI
COMM0112*Xestión de marketing e comunicaciónComercio e marketingSI
COMT0110*Atención ao cliente, consumidor ou usuarioComercio e marketingSI
FC0V02Comunicación en lingua castelá N3Formación ComplementariaNON
FCOV05Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) N2Formación ComplementariaNON
FCOV06Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) N3Formación ComplementariaNON
FCOV12Competencia matemática N3Formación ComplementariaNON
FCOV22Comunicación en Lingua castelá N2Formación ComplementariaNON
FCOV23Competencia matemática N2Formación ComplementariaNON
FCOVXX01Comunicación en lingua galega N2Formación ComplementariaNON
FCOVXX02Comunicación en lingua galega N3Formación ComplementariaNON
HOTG0108 *Creación e xestión de viaxes combinados e eventosHostelería e TurismoSI
HOTI0108 *Promoción turística local e información ao visitanteHostelería e TurismoSI
IFCI17Técnico en software ofimáticoInformática e ComunicaciónsNON
SANC01Atención especializada a enfermos/as de alzheimerSanidadeNON
SANC3007Auxiliar de enfermería en xeriatríaSanidadeNON
SSCB0109*Dinamización comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0110*Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0111*Prestación de servizos bibliotecariosServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0110 *Docencia da formación profesional para o empregoServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0112*Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ECNEE) en centros educativosServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCG0209*Mediación comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
(*) Certificado de Profesionalidade
Especialidades formativas homologadas na forGA - Pontevedra
CÓDIGOESPECIALIDADEFAMILIACERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
ADGD0108 *Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaAdministración e XestiónSI
ADGD0110*Asistencia na xestión de procedementos tributariosAdministración e XestiónSI
ADGD0208 *Xestión integrada de recursos humanosAdministración e XestiónSI
ADGD0210*Creación e xestión de microempresasAdministración e XestiónSI
ADGG0108 *Asistencia á direcciónAdministración e XestiónSI
ADGG0208 *Actividades administrativas na relación co clienteAdministración e XestiónSI
ADGG0308*Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasAdministración e XestiónSI
ADGG0409 *Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisAdministración e XestiónSI
ADGG0508 *Operacións  de grabación e tratamento de datos e documentosAdministración e XestiónSI
ADGN0108 *Financiación de  empresasAdministración e XestiónSI
ADGN0110*Xestión comercial e técnicas de seguros e reaseguros privadosAdministración e XestiónSI
ADGN0208*Comercialización e administración de produtos e servizos finaceirosAdministración e XestiónSI
AFDA0109*Guía por itinerarios en bicicletaActividades físicas e deportivasSI
ARGD02Deseño e modificación de planos en 2D e 3DArtes GráficasNON
ARGG0110 *Deseño de productos gráficosArtes GráficasSI
ARGN0109 *Produción editorialArtes GráficasSI
ARGN0110 *Deseño de productos editoriais multimediaArtes GráficasSI
COML0110*Actividades auxiliares de almacénComercio e MarketingSI
COML0209*Organización do transporte e a distribuciónComercio e MarketingSI
COML0309*Organización e xestión de almacénsComercio e MarketingSI
COMM0111*Asistencia e investigación de mercadosComercio e MarketingSI
COMM0112*Xestión de marketing e comunicaciónComercio e MarketingSI
COMT0110*Atención ao cliente, consumidor e usuarioComercio e MarketingSI
COMT0111*Xestión comercial inmobiliariaComercio e MarketingSI
COMT0210*Xestión administrativa e finaceira do comercio internacionalComercio e MarketingSI
COMT0311*Control e formación en consumoComercio e MarketingSI
COMT0411*Xestión comercial de vendasComercio e MarketingSI
ELEE0108 *Operacións auxiliares de montaxe de redes electricasElectricidade e ElectrónicaSI
ELEE0109*Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónElectricidade e ElectrónicaSI
ELEE0110*Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con finalidades especiaisElectricidade e ElectrónicaSI
ELEE0210*Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensiónElectricidade e ElectrónicaSI
ELEE0310*Supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificiosElectricidade e ElectrónicaSI
ELEE0610*Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricasElectricidade e ElectrónicaSI
ELEM0110*Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrialElectricidade e ElectrónicaSI
ELEM0111*Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticosElectricidade e ElectrónicaSI
ELEM0311*Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrialElectricidade e ElectrónicaSI
ELEM0411*Mantemento de electrodomésticosElectricidade e ElectrónicaSI
ELEM0511*Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticosElectricidade e ElectrónicaSI
ELEQ0111*Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicosElectricidade e ElectrónicaSI
ELES0108 *Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicaciónsElectricidade e ElectrónicaSI
ELES0110*Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicaciónsElectricidade e ElectrónicaSI
ELES0208*Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificiosElectricidade e ElectrónicaSI
ELES0209*Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía de infraestruturas de redesElectricidade e ElectrónicaSI
ENAE0108 *Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicasEnerxía e AugaSI
ENAE0111*Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovablesEnerxía e AugaSI
ENAE0208 *Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasEnerxía e AugaSI
ENAE0308*Organización e proxectos de instalacións solares térmicasEnerxía e AugaSI
ENAE0508*Organización e proxetos de instalacións solares fotovoltaicasEnerxía e AugaSI
ENAS0108*Montaxe e mantemeno de redes de gasEnerxía e AugaSI
ENAT0108*Montaxe e mantemento de redes de augaEnerxía e AugaSI
EOCO0108*Representación de proxectos de edificaciónEdificación e Obra CivilSI
EOCO0208*Representación de proxectos de obra civilEdificación e Obra CivilSI
FCOV02Comunicación en lingua castelá Nivel-3Formación ComplementariaNON
FCOV05Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) Nivel-2Formación ComplementariaNON
FCOV06Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) Nivel-3Formación ComplementariaNON
FCOV12Competencia matemática Nivel-3Formación ComplementariaNON
FCOV22Competencia en lingua castela N2 Formación ComplementariaNON
FCOV23Competencia matemática N2 Formación ComplementariaNON
FCOVXX01Comunicación en lingua galega Nivel-2Formación ComplementariaNON
FCOVXX02Comunicación en lingua galega Nivel-3Formación ComplementariaNON
FMEC0110*Soldadura con electrodo revestido e TIGFabricación mecánicaSI
FMEC0208*Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFabricación mecánicaSI
FMEC0209*Deseño de tubaxe industrialFabricación mecánicaSI
FMEC0210*Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFabricación mecánicaSI
FMEC0309*Deseño na industria navalFabricación mecánicaSI
HOTG0108*Creación e xestión de viaxes combinados e eventosHostelería e TurismoSI
HOTG0208*Venda de produtos e servizos turísticosHostelería e TurismoSI
HOTI0108*Promoción turística local e información ao visitanteHostelería e TurismoSI
HOTR0108 *Operacións básicas de cociñaHostelería e TurismoSI
HOTR0109 *Operacións básicas de pastelaríaHostelería e TurismoSI
HOTR0208 *Operacións básicas de restaurante e  barHostelería e TurismoSI
HOTR0309*Dirección de restauraciónHostelería e TurismoSI
HOTR0408 *CociñaHostelería e TurismoSI
HOTR0409*Xestión de procesos de serizo en restauraciónHostelería e TurismoSI
HOTR0608 *Servizos de restauranteHostelería e TurismoSI
IEXD0109*Deseño e coordinación de proxectos de pedra naturalIndustrias extractivasSI
IEXD0309*Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natualIndustrias extractivasSI
IFCD0110 *Confección e publicación de páxinas webInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0111*Programación en linguaxes estruturadas de aplicación de xestiónInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0112*Programación con linguaxes orientadas ao obxectivo e bases de datosInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0210*Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías webInformática e ComunicaciónsSI
IFCD0211*Sistemas de xestión de informaciónInformática e ComunicaciónsSI
IFCM0110*Operación en sistemas de comunicacións de voz e datosInformática e ComunicaciónsSI
IFCM0310*Xestión de redes de voz e datosInformática e ComunicaciónsSI
IFCM0410*Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicaciónInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0108*Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0109*Seguridade informáticaInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0110*Operación de redes departamentaisInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0209*Sistemas microinformáticosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0210*Operación de sistemas informáticosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0309*Montaxe e reparación de sistemas microinformáticosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0310*Administración de bases de datosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0409*Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemasInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0410*Administración e deseño de redes departamentaisInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0509*Administración de servizos de internetInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0510*Xestión de sistemas informáticosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0609*Programación de sistemas informáticosInformática e ComunicaciónsSI
IFCT0610*Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relación con clientesInformática e ComunicaciónsSI
IMAI0108 *Operacións de fontanería e calefacción-climatización domésticaInstalación e MantementoSI
IMAI0208*Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión de redes e sistemas de distribución de fluídosInstalación e MantementoSI
IMAQ0210*Desenvolvemento de proxecto de instalacións de manutención, elevación e transporteInstalación e MantementoSI
IMAR0108 *Montaxe  e mantemento de instalacións frigoríficasInstalación e MantementoSI
IMAR0109*Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización de ventilación-extracciónInstalación e MantementoSI
IMAR0208*Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracciónInstalación e MantementoSI
IMAR0209*Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas Instalación e MantementoSI
IMAR0308*Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídosInstalación e MantementoSI
IMAR0309*Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficasInstalación e MantementoSI
IMAR0408*Montaxe e mantemento de instalacións caloríficasInstalación e MantementoSI
IMAR0409*Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatizaciónInstalación e MantementoSI
IMAR0508*Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficasInstalación e MantementoSI
IMAR0509*Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisiónda montaxe de instalacións caloríficasInstalación e MantementoSI
IMSV0209*Desenvolvemento de produtos multimedia interactivosImaxe e sonSI
INAF0109*Pastelaría e confeitaríaIndustrias alimentariasSI
MAMD0309*Proxectos de carpintaría e mobleMadeira, moble e corchoSI
MAPN0610*Documentación pesqueiraMarítimo pesqueiraSI
SANT0108 *Atención sociosanitaria   a múltiples victímas e catástrofesSanidadeSI
SANT0208 *Transporte sanitario SanidadeSI
SEAG0109 *Interpretación e educación ambientalSeguridade e Medio AmbienteSI
SEAG0209*Limpeza en espazos abertos e instalacións industriaisSeguridade e Medio AmbienteSI
SEAG0211*Xestión ambientalSeguridade e Medio AmbienteSI
SEAG0211*Xestión de servizos para o control de organismos nocivosSeguridade e Medio AmbienteSI
SSCB0109 *Dinamización comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0110*Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0111*Prestación de servizos bibliotecariosServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0209*Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantilServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0211*Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE01Inglés A1Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCE0109*Información xuvenilServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0110 *Docencia de formación profesional para o empregoServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0111*Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidadeServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0112*Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ECNEE) en centros educativosServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE02Inglés A2Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCE0212*Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE03Inglés B1Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCE04Inglés B2Servizos Socioculturais e á ComunidadeNON
SSCG0109*Inserción laboral para persoas con discapacidadeServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCG0111*Xestión de chamadas de teleasistenciaServizos Socioculturais e á Comunidadesi
SSCG0112*Promoción e participación da comunidade xordaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCG0209*Mediación comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCI0109*Emprego domésticoServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCI0209*Xestión e organización de equipos de limpezaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCI0312*Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerariosServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCM0108 *Limpeza  de superficies e mobiliario en edificios e locaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCS0108 *Atención  sociosanitaria a persoas no domicilioServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCS0208 *Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
TCPC0109*Reparación de calzado e marroquinaríaTéxtil, confección e pelSI
TMVO0212*Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadoría en aeroportosTransporte e mantemento de vehículosSI
(*) Certificado de Profesionalidade
Especialidades formativas homologadas na forGA - Vigo
CÓDIGOESPECIALIDADEFAMILIACERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
ADGD0108 *Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaAdministración e XestiónSI
ADGD0208 *Xestión integrada de recursos humanosAdministración e XestiónSI
ADGD0210 *Creación e xestión de microempresasAdministración e XestiónSI
ADGD0308 *Actividades de xestión administrativaAdministración e XestiónSI
ADGG0108 *Asistencia á direcciónAdministración e XestiónSI
ADGG0208 *Actividades administrativas na relación co clienteAdministración e XestiónSI
ADGI01Inglés atención ao públicoAdministración e XestiónNON
ADGN0108 *Financiación de  empresasAdministración e XestiónSI
ARGD01programas de retoque dixital e escaneamento imaxesArtes gráficasNON
ARGD02Deseño e modificación de planos en 2D e 3DArtes GráficasNON
COML0210 *Xestión e control de aprovisionamentoComercio e MarketingSI
ELEE0109 *Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensiónElectricidade e ElectrónicaSI
ENAE0208 *Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicasEnerxía e AugaSI
FCOV02Comunicación en lingua castela N3Formación ComplementariaNON
FCOV05Comunicación en linguas extranxeiras (inglés) N2Formación ComplementariaNON
FCOV06Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) N3Formación ComplementariaNON
FCOV12Competencia matemática N3Formación ComplementariaNON
FCOV22Competencia en lingua castela N2 (novo)Formación ComplementariaNON
FCOV23Competencia matemática N2 (novo)Formación ComplementariaNON
FCOVXX01Comunicación en lingua galega N2Formación ComplementariaNON
FCOVXX02Comunicación en lingua galega N3Formación ComplementariaNON
FMEC0108 *Fábrica e montaxe de instalacións de tubería industrialFabricación MecánicaSI
FMEC0110 *Soldadadura con electrodo  revestido e TIGFabricación MecánicaSI
FMEC0208 *Deseño de caldeiraría e estruturas metálicasFabricación MecánicaSI
FMEC0210 *Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFabricación MecánicaSI
HOTI0108 *Promoción turística local e información ao visitanteHostelería e TurismoSI
HOTR0108 *Operacións básicas de cociñaHostelería e TurismoSI
HOTR0208 *Operacións básicas de restaurante e  barHostelería e TurismoSI
HOTR0408 *CociñaHostelería e TurismoSI
HOTR0508 *Servizos de bar e cafeteríaHostelería e TurismoSI
HOTR0608 *Servizos de restauranteHostelería e TurismoSI
IFCD0210 *Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías WebInformática e ComunicaciónsSI
IFCI17Técnico en software ofimáticoInformática e ComunicaciónsNON
IFCT0610 *Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientesInformática e ComunicaciónsSI
IMAR0109 *Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatizaciónInstalación e MantementoSI
MAPN0610 *Documentación pesqueiraMarítimo PesqueiraSI
SSCE0110 *Docencia da formación profesional para o empregoServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCS0108 *Atención  sociosanitaria a persoas no domicilioServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCS0208 *Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
(*) Certificado de Profesionalidade
Especialidades formativas homologadas na forGA - Ourense
CÓDIGOESPECIALIDADEFAMILIACERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
ADGD0108 *Xestión contable e xestión administrativa para auditoríaAdministración e XestiónSI
ADGD0110*Asistencia na xestión de procedementos tributariosAdministración e XestiónSI
ADGD0208 *Xestión integrada de recursos humanosAdministración e XestiónSI
ADGD0210*Creación e xestión de microempresasAdministración e XestiónSI
ADGD0308*Actividades de xestión administrativaAdministración e XestiónSI
ADGG0108 *Asistencia á direcciónAdministración e XestiónSI
ADGG0308*Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinasAdministración e XestiónSI
ADGG0408 *Operacións auxiliares de servizos administrativos e xeraisAdministración e XestiónSI
ADGG0508*Operacións  de grabación e tratamento de datos e documentosAdministración e XestiónSI
ADGN0108*Financiación de  empresasAdministración e XestiónSI
ADGN0208*Comercialización e administración de produtos e servizos finaceirosAdministración e XestiónSI
ARGD01programas de retoque dixital e escaneamento imaxesArtes gráficasNON
COML0109*Tráfico de mercadorías por estradasComercio e MarketingSI
COML0111*Tráfico de viaxeiros por estradaComercio e MarketingSI
COML0209*Organización do transporte e a distribuciónComercio e MarketingSI
COML0210*Xestión e control do aprovionamentoComercio e MarketingSI
COML0211*Xestión comercial e finaceira do transporte por estradaComercio e MarketingSI
COML0309*Organización e xestión de almacénsComercio e MarketingSI
COMM0110*Marketing e compravenda internacionalComercio e MarketingSI
COMM0111*Asistencia e investigación de mercadosComercio e MarketingSI
COMM0112*Xestión de marketing e comunicaciónComercio e MarketingSI
COMT0110*Atención ao cliente, consumidor ou usuarioComercio e MarketingSI
COMT0111*Xestión comercial inmobiliariaComercio e MarketingSI
COMT0210*Xestión administrativa e financeira do comercio internacionalComercio e MarketingSI
COMT0311*Control e formación en consumoComercio e MarketingSI
COMT0411*Xestión comercial de vendasComercio e MarketingSI
ELER 11Mantemento de instal. Automatizadas controladas por autómatas programabeisElectricidade e ElectrónicaNON
ELES0108 *Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicaciónsElectricidade e ElectrónicaSI
FCOV02Comunicación en lingua castelá Nivel-3Formación ComplementariaNON
FCOV05Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) Nivel-2Formación ComplementariaNON
FCOV06Comunicación en linguas extranxeiras (Inglés) Nivel-3Formación ComplementariaNON
FCOV12Competencia matemática Nivel-3Formación ComplementariaNON
FCOV22Competencia en lingua castela N2 (novo)Formación ComplementariaNON
FCOV23Competencia matemática N2 (novo)Formación ComplementariaNON
FCOVXX01Comunicación en lingua galega Nivel-2Formación ComplementariaNON
FCOVXX02Comunicación en lingua galega Nivel-3Formación ComplementariaNON
FMEC0110*Soldadura con electrodo revestido e TIGFabricación MecánicaSI
FMEC0210*Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAGFabricación MecánicaSI
FMEL53Constructor-Soldador/a de estruturas metálicas de aceiroFabricación MecánicaNON
FMEL6106*Soldador con máquimas semiautomáticasFabricación MecánicaSI
FMEL6206*Soldador ó arco eléctrico (Básico)Fabricación MecánicaSI
FMEM0109*Xestión da produción en fabricación mecánicaFabricación MecánicaSI
IFCI17Técnico en software ofimáticoInformática e ComunicaciónsNON
SANC01Atención especializada a enfermos/as de alzheimerSanidadeNON
SANC10Celador sanitarioSanidadeNON
SANC3007Auxiliar de enfermería en xeriatríaSanidadeNON
SANC5006Aux.enfermeria en unidades de rehabilitaciónSanidadeNON
SEAG0108 *Xestión de residuos urbanos e industriaisSeguridade e Medio AmbienteSI
SEAG0211*Xestión ambientalSeguridade e Medio AmbienteSI
SSCB0109*Dinamización comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0110*Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0111*Prestación de servizos bibliotecariosServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCB0211*Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenilServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0109*Información xuvenilServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0110*Docencia da formación profesional para o empregoservizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCE0212*Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homesServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCG0111 *Xestión de chamadas de teleasistenciaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCG0209 *Mediación comunitariaServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCS0108 *Atención  sociosanitaria a persoas no domicilioServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
SSCS0208 *Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociaisServizos Socioculturais e á ComunidadeSI
(*) Certificado de Profesionalidade

voltar