Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Convocatoria Febreiro 2018

Probas de avaliación para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación

DOG Núm. 40 – Luns, 26 de febreiro de 2018.‐ RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación.

QUEN PRECISA REALIZAR AS PROBAS DE AVALIACIÓN?

Todas aquelas persoas que desexen realizar os cursos correspondentes aos novos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e 3 e NON POSÚAN os requisitos formativos e profesionais esixidos para o acceso aos mesmos deberán realizar e superar as probas de avaliación en competencias clave.


Síntese:

voltar