Formación obrigatoria en Gases Fluorados

Tecnoloxías Alternativas para Substituir ou Reducir Gases Fluorados de Efecto Invernadoiro e a Maneira Segura de Manipulalos.

Se o teu carné é anterior a Febreiro de 2017, debes realizar este curso para mantelo en vigor.

Formación presencial. 6 horas de duración. Prezo: 100€

forGA conta con centros acreditados pola Consellería de industria para a impartición de formación en gases fluorados.

Consúltanos: 986 76 10 10 / 981 93 94 34

Accións formativas do Plan de formación no Xacobeo 2021 - 2022

CARACTERÍSTICAS
  • Toda a formación impartirase na modalidade PRESENCIAL (nos centros forGA que conten cun número mínimo de solicitudes).
  • En función das solicitudes recibidas conformaranse o número de grupos e as datas concretas da formación.
  • Só se iniciaran os grupos que conten co número suficiente de persoas inscritas.
  • O prezo é de 100€, a pagar só no caso de ser seleccionada/o.

PROCEDEMENTO

A continuación, indícase como proceder para facer efectiva a matrícula do curso:

  • 1. Cubrir e enviar o formulario de solicitude de praza.
  • 2. Coas solicitudes recibidas abrimos un proceso de selección e formación dos grupos en función das prazas dispoñibles.
  • 3. Se resultas seleccionada/o recibirás un correo de confirmación cos datos de pagamento, data do curso e pasos a seguir.
  • 4. Unha vez feito o pagamento do importe da matrícula correspondente, poderás asistir á formación presencial na data e lugar indicados na confirmación.

FORMULARIO SOLICITUDE DE PRAZA

Prezo: 100€.

Lugar: locais da forGA que conten cun número mínimo de solicitudes.


Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (forGA)
Finalidade: Comunicacións e xestións propias da condición de solicitante praza e/ou alumna/o dos cursos ofertados
Lexitimación: Consentimento da/o interesada/o
Destinatarias/os: Non se cederan datos a terceiras/os.
Dereitos: Acceso, rectificar e suprimir os datos, así coma outros dereitos, como se explica e detalla na información adicional.
Información adicional: Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa web: https://forga.gal/politica-proteccion-de-datos.html

forGA