forGA

CURSOS FORMACIÓN CIG CORREOS 2017

SOLICITA A TÚA PRAZA

Máis información en: cigcorreosformacion@gmail.com

PROGRAMA FORMATIVO:

DIGITALIZACIÓN I

 • Horas: 10h.
 • Datas: 17/11/2017 → 22/11/2017
 • Modalidade: Teleformación

DIGITALIZACIÓN II

 • Horas: 10h.
 • Datas: 23/11/2017 → 28/11/2017
 • Modalidade: Teleformación

CORREOS AL SERVICIO DEL CLIENTE

 • Horas: 7h.
 • Datas: 29/11/2017 → 01/12/2017
 • Modalidade: Teleformación
 

HABILIDADES PERSONALES DEL PERSONAL OPERATIVO

 • Horas: 21h.
 • Datas: 01/12/2017 → 15/12/2017
 • Modalidade: Teleformación

EXCEL
BÁSICO

 • Horas: 20h.
 • Datas: 11/12/2017 → 20/12/2017
 • Modalidade: Teleformación
FORMACIÓN NON SUBVENCIONADA

O número de prazas é limitado

Preferentemente afiliados/as CIG

 

Curso

15

por curso

Todos os Cursos

60

Os 5 cursos
(aforro de 15€)PROCEDEMENTO

A continuación, indícase como proceder para facer efectiva a matrícula do curso:

 1. Cubrir e enviar o formulario de solicitude de praza ( prazo: 7 novembro 2017 ao 12 novembro 2017 )
 2. Coas solicitudes recibidas iniciarase un proceso de selección (*)
 3. Antes do comezo do curso, no caso de ser seleccionado/a, enviarase un correo de confirmación cos datos de pagamento (número de conta e importe) e pasos a seguir.
 4. No caso de ser seleccionado/a, e unha vez feito o pagamento do importe da matrícula correspondente, enviarase un correo de confirmación da túa matrícula e os datos de acceso ao curso.
* Só se iniciarán os cursos que conten co número suficiente de alumnado
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE PRAZA
Prazo de solicitude: 7 novembro 2017 ao 12 novembro 2017