CONVOCATORIA CURSOS AFD 2022/23
Cursos dirixidos a Traballadoras/es en DESEMPREGO

Programa Formativo Subvencionado para o 2022/2023 pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Infórmate no centro forGA máis próximo:
→ Consulta a nosa rede de centros

Programa Formativo Subvencionado para o 2022/2023 pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Formación dirixida a Traballadoras/es en DESEMPREGO

Persoas destinatarias da formación:
  • As accións formativas obxecto de financiamento dirixiranse prioritariamente ás persoas traballadoras en desemprego.
CARACTERÍSTICAS
  • Todas a formación que forGA execute ao abeiro desta orde impartirase na modalidade PRESENCIAL na rede de centros forGA .
  • Só se iniciaran os grupos que conten co número suficiente de persoas inscritas.
  • A formación será gratuíta para todo o alumnado participante nas accións formativas realizadas ao abeiro desta orde.

PROCEDEMENTO

A continuación, indícase como proceder para facer efectiva a matrícula do curso:

  • 1. Cubrir e enviar o formulario de solicitude de praza.
  • 2. Coas solicitudes recibidas abrimos un proceso de selección e formación dos grupos en función das prazas dispoñibles.
  • 3. Se resultas seleccionada/o un asesor/a de forGA contactará contigo para completar o trámite.

LISTAXE DE CURSOS DISPOÑÍBEIS:

As datas previstas son orientativas e poden cambiar en función do número de solicitantes. Consulta os enderezos na páxina rede de centros forGA.

Indícanos a continuación se estarías interesada/o en participar nalgún dos seguintes cursos. (Podes escoller varios):

Código Nome Centro forGA Comezo Remate
↳Escoller
IFCD0211 2385 - Sistemas de xestión de información (608h ) A Coruña (Oleiros) pendente -
↳Escoller
EOCO0108 2435 - Representación de proxectos de edificación (678h ) A Coruña (Oleiros) pendente -
↳Escoller
FMEC0210 2316 - Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG (678h ) A Coruña (Oleiros) novembro 2022 xuño 2023
↳Escoller
FMEC0110 2312 - Soldadura con eléctrodo revestido e TIG (758h ) A Coruña (Oleiros) novembro 2022 xullo 2023
↳Escoller
COML0209 2415 - Organización do transporte e a distribución (438h ) A Coruña (Oleiros) novembro 2022 abril 2023
↳Escoller
FCOV32 2427 - Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2 (283h ) A Coruña (Oleiros) febreiro 2023 abril 2023
↳Escoller
ADGG0408 2418 - Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais (448h ) A Coruña (Oleiros) marzo 2023 xullo 2023
↳Escoller
IFCT0109 2380 - Seguridade informática (518h ) A Coruña (Oleiros) maio 2023 setembro 2023
↳Escoller
FMEC0108 2320 - Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial (608h ) A Coruña (Oleiros) maio 2023 setembro 2023
↳Escoller
SSCS0108 2327 - Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (618h ) Narón pendente -
↳Escoller
FCOV33 2414 - Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N3 (453h ) Narón pendente -
↳Escoller
SSCS0208 2319 - Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (468h ) Narón novembro 2022 abril 2023
↳Escoller
FMEC0210 2315 - Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG (678h ) Narón decembro 2022 xuño 2023
↳Escoller
FCOV32 2384 - Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2 (283h ) Narón febreiro 2023 marzo 2023
↳Escoller
FMEC0110 2310 - Soldadura con eléctrodo revestido e TIG (758h ) Narón marzo 2023 setembro 2023
↳Escoller
FMEC0110 2238 - Soldadura con eléctrodo revestido e TIG (758h ) Ourense novembro 2022 xullo 2023
↳Escoller
FMEC0210 2240 - Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG (678h ) Ourense decembro 2022 xullo 2023
↳Escoller
ELES0208 2468 - Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios (398h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2022 marzo 2023
↳Escoller
IFCT0108 2461 - Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos (388h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2022 marzo 2023
↳Escoller
ENAE0108 2483 - Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas (618h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2022 maio 2023
↳Escoller
ELEM0111 2485 - Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos (558h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) marzo 2023 setembro 2023
↳Escoller
ELEM0311 2672 - Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial (528h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) marzo 2023 setembro 2023
↳Escoller
IFCT0210 2481 - Operacións de sistemas informáticos (618h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) abril 2023 setembro 2023
↳Escoller
IMAR0408 2487 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas (578h ) Pontevedra (Ponte Caldelas) abril 2023 setembro 2023
↳Escoller
IFCD0210 2318 - Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web (608h ) Ames decembro 2022 xullo 2023
↳Escoller
COML0309 2413 - Organización e xestión de almacéns (408h ) Ames decembro 2022 abril 2023
↳Escoller
IFCT0609 2381 - Programación de sistemas informáticos (608h ) Ames decembro 2022 agosto 2023
↳Escoller
ADGG0408 002307 - OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS (448h ) Ames febreiro 2023 xuño 2023
↳Escoller
SSCE0110 002326 - DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (398h ) Ames marzo 2023 xuño 2023
↳Escoller
FCOV23 002424 - COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 (138h ) Ames marzo 2023 abril 2023
↳Escoller
COMT0110 002314 - ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO (478h ) Ames abril 2023 setembro 2023
↳Escoller
FCOV32 002429 - COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ, COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 (283h ) Ames xuño 2023 setembro 2023
↳Escoller
FCOVXX01 002417 - COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 (38h ) Ames xullo 2023 agosto 2023
↳Escoller
FCOV22 002419 - COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 (138h ) Ames agosto 2023 setembro 2023
↳Escoller
FMEC0108 2338 - Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial (608h ) Vigo febreiro 2023 xullo 2023

FORMULARIO SOLICITUDE DE PRAZA

Marca na listaxe anterior os cursos nos que estás interesada/o.

A continuación insire os teus datos non seguinte formulario:

Datos persoais

Datos profesionais

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (forGA)
Finalidade: Comunicacións e xestións propias da condición de solicitante praza e/ou alumna/o dos cursos ofertados
Lexitimación: Consentimento da/o interesada/o
Destinatarias/os: Non se cederan datos a terceiras/os, agás as administracións públicas competentes na xestión da formación ofertada.
Dereitos: Acceso, rectificar e suprimir os datos, así coma outros dereitos, como se explica e detalla na información adicional.
Información adicional: Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa web: https://forga.gal/politica-proteccion-de-datos.html

forGA