Plano Formativo dirixido a persoas en situación de desemprego

Plano Formativo Subvencionado para o 2023/2024, solicitado á Consellería de Emprego e Igualdade e pendente de resolución.

INSCRÍBETE XA para recibir información dos cursos nos que esteas interesada/o.
As datas de execución son provisionais.
Contactaremos co alumnado inscrito para informar do procedemento de solitude de praza.

Cursos

Indícanos a continuación se estarías interesada/o en participar nalgún dos seguintes cursos solicitados (podes escoller varios):

Curso Nivel Ficha Horas Lugar Inicio Remate
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG 2 FMEC0110 758h. Ourense novembro 2023 xullo 2024
ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACION E MELLORA DE MONTES 1 AGAR0309 288h. Ourense marzo 2024 maio 2024
DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO 3 SSCE0110 398h. Ourense febreiro 2024 xuño 2024
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA, COMUNICACION EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV32 283h. Ourense marzo 2024 xuño 2024
COMPETENCIA EN LINGUA CASTELA N2 2 FCOV22 138h. Ourense novembro 2023 xaneiro 2024
COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV23 138h. Ourense xaneiro 2024 marzo 2024
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE 2 ADGG0208 818h. Milladoiro novembro 2023 xullo 2024
OPERACIONS AUXILIARES DE SERVZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 1 ADGG0408 448h. Milladoiro xaneiro 2024 maio 2024
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS 1 SSCM0108 248h. Milladoiro decembro 2023 febreiro 2024
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS 1 SSCM0108 248h. Milladoiro xaneiro 2024 marzo 2024
DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO 3 SSCE0110 398h. Milladoiro abril 2024 agosto 2024
DINAMIZACION, PROGRAMACION E DESENVOLVEMENTO DE ACCIONS CULTURAIS 3 SSCB0110 498h. Milladoiro xaneiro 2024 maio 2024
CONFECCION E PUBLICACION DE PAXINAS WEB 2 IFCD0110 578h. Milladoiro novembro 2023 maio 2024
XESTION E CONTROL DO APROVISIONAMENTO 3 COML0210 468h. Milladoiro decembro 2023 abril 2024
SISTEMAS MICROINFORMATICOS 2 IFCT0209 618h. Milladoiro decembro 2023 xuño 2024
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA, COMUNICACION EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV32 283h. Milladoiro maio 2024 agosto 2024
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE 2 ADGG0208 818h. Vigo decembro 2023 xullo 2024
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG 2 FMEC0110 758h. Vigo decembro 2023 xullo 2024
SOLDADURA CON OXIGAS E SOLDADURA MIG MAG 2 FMEC0210 678h. Vigo decembro 2023 xuño 2024
OPERACIONS BASICAS DE RESTAURANTE BAR 1 HOTR0208 308h. Vigo novembro 2023 febreiro 2024
COCIÑA 2 HOTR0408 828h. Vigo febreiro 2024 setembro 2024
OPERACIONS BASICAS DE COCIÑA 1 HOTR0108 368h. Vigo novembro 2023 marzo 2024
DOCENCIA DA FORMACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO 3 SSCE0110 398h. Vigo xaneiro 2024 abril 2024
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA, COMUNICACION EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV32 283h. Vigo febreiro 2024 maio 2024
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS 2 SSCS0208 468h. Vigo xaneiro 2024 maio 2024
SERVICIOS DE BAR E CAFETERIA 2 HOTR0508 658h. Vigo febreiro 2024 agosto 2024
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG 2 FMEC0110 758h. A Coruña (Oleiros) novembro 2023 xullo 2024
SOLDADURA CON OXIGAS E SOLDADURA MIG MAG 2 FMEC0210 678h. A Coruña (Oleiros) novembro 2023 xuño 2024
FABRICACION E MONTAXE DE INSTALACIONS DE TUBAXE INDUSTRIAL 2 FMEC0108 608h. A Coruña (Oleiros) abril 2024 setembro 2024
OPERACIONS AUXILIARES DE SERVZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS 1 ADGG0408 448h. A Coruña (Oleiros) novembro 2023 maio 2024
DINAMIZACION, PROGRAMACION E DESENVOLVEMENTO DE ACCIONS CULTURAIS 3 SSCB0110 498h. A Coruña (Oleiros) marzo 2024 xullo 2024
ORGANIZACION E XESTION DE ALMACENS 3 COML0309 408h. A Coruña (Oleiros) maio 2024 setembro 2024
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA, COMUNICACION EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV32 283h. A Coruña (Oleiros) novembro 2023 marzo 2024
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS 2 SSCS0208 468h. A Coruña (Oleiros) xaneiro 2024 maio 2024
OPERACIONS DE GRAVACION E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS 1 ADGG0508 458h. A Coruña (Oleiros) maio 2024 setembro 2024
CONFECCION E PUBLICACION DE PAXINAS WEB 2 IFCD0110 578h. A Coruña (Oleiros) novembro 2023 maio 2024
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS 2 SSCS0208 468h. Narón novembro 2023 abril 2024
FABRICACION E MONTAXE DE INSTALACIONS DE TUBAXE INDUSTRIAL 2 FMEC0108 608h. Narón decembro 2023 xuño 2024
SOLDADURA CON OXIGAS E SOLDADURA MIG MAG 2 FMEC0210 678h. Narón novembro 2023 xuño 2024
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA, COMUNICACION EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV32 283h. Narón xaneiro 2024 abril 2024
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN DOMICILIO 2 SSCS0108 618h. Narón marzo 2024 setembro 2024
ORGANIZACION DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCION 3 COML0209 438h. Narón xaneiro 2024 maio 2024
OPERACIONS BASICAS DE COCIÑA 1 HOTR0108 368h. Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2023 marzo 2024
OPERACIONS BASICAS NA MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS DE ENERXIAS RENOVABLES 1 ENAE0111 558h. Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2023 abril 2024
MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS SOLARES FOTOVOLTAICAS 2 ENAE0108 618h. Pontevedra (Ponte Caldelas) abril 2024 setembro 2024
LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS 1 SSCM0108 248h. Pontevedra (Ponte Caldelas) xaneiro 2024 marzo 2024
OPERACIONS DE REDES DEPARTAMENTAIS 2 IFCT0110 548h. Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2023 abril 2024
OPERACIONS AUXILIARES DE MONTAXE DE INSTALACIONS ELECTROTECNICAS E DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIOS 1 ELES0208 398h. Pontevedra (Ponte Caldelas) novembro 2023 marzo 2024
ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN 1 COML0110 228h. Pontevedra (Ponte Caldelas) marzo 2024 maio 2024
MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIONS FRIGORIFICAS 2 IMAR0108 558h. Pontevedra (Ponte Caldelas) febreiro 2024 xullo 2024
SEGURIDADE INFORMATICA 3 IFCT0109 518h. Pontevedra (Ponte Caldelas) maio 2024 setembro 2024
MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 2 ELEM0311 528h. Pontevedra (Ponte Caldelas) abril 2024 setembro 2024
MONTAXE E MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIOS 2 ELES0108 468h. Pontevedra (Ponte Caldelas) abril 2024 setembro 2024
OPERACIONS BASICAS DE PASTELARIA 1 HOTR0109 428h. Pontevedra (Ponte Caldelas) maio 2024 agosto 2024
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS 2 SSCS0208 468h. Pontevedra (Ponte Caldelas) marzo 2024 xullo 2024
COMUNICACION EN LINGUA CASTELA, COMUNICACION EN LINGUA GALEGA E COMPETENCIA MATEMATICA N2 2 FCOV32 283h. Pontevedra (Ponte Caldelas) decembro 2023 febreiro 2024

Se queres que contactemos contigo cando se resolva a concesión de cursos deixa os teus datos a continuación:

Cursos seleccionados:
  Nome
  Correo electrónico
  Teléfono
  Información Básica sobre Protección de Datos
  Responsable: Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (forGA)
  Finalidade: Comunicacións e xestións propias da condición de solicitante praza e/ou alumna/o dos cursos ofertados
  Lexitimación: Consentimento da/o interesada/o
  Destinatarias/os: Non se cederan datos a terceiras/os.
  Dereitos: Acceso, rectificar e suprimir os datos, así coma outros dereitos, como se explica e detalla na información adicional.
  Información adicional: Pode acceder os formularios para exercer os seus dereitos así como consultar a información adicional e detallada sobre a política de protección de datos na seguinte URL da nosa web: https://forga.gal/politica-proteccion-de-datos.html


  forGA