Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Avaliación da Cualidade das Programacións da forGA

Plans de mellora, informes de resultados e memorias:  


PROGRAMA INTEGRADO PARA O EMPREGO “INSERTA NAVAL”

MEMORIA XUSTIFICATIVA

ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016. (DOG Núm. 10, venres,16 de xaneiro de 2015)

MEMORIA XUSTIFICATIVA - PROGRAMA INTEGRADO PARA O EMPREGO “INSERTA NAVAL”