Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170831/AnuncioG0424-220817-0008_gl.pdf

CONSULTAR OFERTA FORMATIVA

PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

PARA ACCEDER AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2 e 3 DE CUALIFICACIÓN

CONVOCATORIA ‐ 2018

 

DOG Núm. 40 – Luns, 26 de febreiro de 2018.‐ RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación.

CONSULTAR INFORMACIÓN

Xornal Dixital

Cursos preparatorios non subvencionados para as probas de habilitacións e carnés profesionais

Cursos preparatorios para a superación das probas oficiais para a obtención de habilitacións e carnés profesionais convocadas pola Orde do 27 de xaneiro de 2014. Infórmate sobre as condicións desta oferta e solicita a túa praza!

 

Ler máis...

Certificados de Profesionalidade non subvencionados para a afiliación da CIG

Autorizados pola Xunta de Galiza (Expediente: TR301R 2014/41-0)

Os certificados de profesionalidade son títulos oficiais e públicos de formación profesional, outorgados pola Xunta de Galiza e con validez en todo o Estado Español.

Infórmate das condicións desta oferta non subvencionada e solicita a túa praza na Web da oferta non subvencionada da forGA

Ler máis...

Oferta de Certificados de Profesionalidade non subvencionados para o ano 2014

Autorizados pola Xunta de Galiza (Expediente: TR301R 2014/41-0)

Os certificados de profesionalidade son títulos oficiais e públicos de formación profesional, outorgados pola Xunta de Galiza e con validez en todo o Estado Español.

Infórmate das condicións desta oferta non subvencionada e solicita a túa praza na Web da oferta non subvencionada da forGA

Ler máis...

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas  das persoas admitidas, con preferencia, en lista de espera e excluídas da Convocatoria de novembro de 2013 da Consellería de traballo e benestar de recoñecemento da experiencia laboral.

Ler máis...

Convocatoria de plans de formación das entidades locais de Galiza 2014

Vén de ser publicada no DOG (4 de abril de 2014) a Orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galiza para o ano 2014, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

Ler máis...

Publicadas as listaxes definitivas de Acreditación de Competencias

Veñen de ser publicadas as listaxes definitivas  das persoas admitidas e excluídas na convocatoria de acreditación de competencias adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de formación (Consellería de Educación).

Ler máis...