Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170831/AnuncioG0424-220817-0008_gl.pdf

CONSULTAR OFERTA FORMATIVA

PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

PARA ACCEDER AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2 e 3 DE CUALIFICACIÓN

CONVOCATORIA ‐ 2018

 

DOG Núm. 40 – Luns, 26 de febreiro de 2018.‐ RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación.

CONSULTAR INFORMACIÓN

Xornal Dixital

Táboa Comparativa do Salario Medio Anual por Provincias

Publicamos as táboas comparativas por provincias das persoas asalariadas e o seu salario medio anual dos últimos bienios en Galiza.

Ler máis...

Convocadas probas para carnés e habilitacións profesionais

Prazo de solicitude ordinaria: do 09 ao 20 de febreiro de 2015.
Prazo de solicitude extraordinaria: do 1 ao 13 de xullo de 2015.

Ler máis...

O Mercado de traballo en Galiza (Ano 2014)

Cando saíron os datos do cuarto trimestre da EPA do ano 2014, o que máis se destacou nos medios de comunicación, e por parte do goberno, foi o descenso do desemprego; é certo, que os datos reflicten este descenso do desemprego, pero tódolos demais datos que acompañan a este, non fan máis que agravar a xa precaria situación anterior. Xa que esta caída do desemprego non estivo acompañada cun incremento da ocupación, senón todo o contrario, esta descendeu nunha contía moi semellante; o que se explica pola caída da poboación activa.

Ler máis...

Acreditación da experiencia profesional

Nova convocatoria de Acreditación da Experiencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galiza, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

PRAZO ATA O 6 DE FEBREIRO DE 2015

Ler máis...

Informe sobre o paro rexistrado e afiliación á Seguridade Social no 2014

Xunto o proceso de destrución de emprego, ou precisamente polo mesmo, asistimos non últimos anos, novamente,  a un forte proceso emigratorio, foron miles os mozos e mozas, (maioritariamente menores de 35 anos), que abandonaron o noso país a procura dunha mellor situación laboral. Esta sangría poboacional, ten a parte “positiva”: maquilla as estatísticas do paro; así, o goberno,  en Galicia, negou sistematicamente esta realidade, senón tería que asumir a situación laboral cuantitativamente moito máis grave.

Ler máis...

Certificados de Profesionalidade 100% subvencionados

Formación presencial subvencionada, dirixida a persoas traballadoras en activo (a tempo completo, a tempo parcial, do réxime agrario, autónomos/as ou coidadores/as ao amparo da lei de dependencia).

Ler máis...

Informe sobre a desigualdade laboral en Galiza no ano 2013

Se cadra, nunca na historia se asistira a unha redución tan xeneralizada dos salarios da clase traballadora. Perder poder adquisitivo, agravios comparativos.., si, pero que dunha forma practicamente xeneralizada os traballadores/as viran reducidos os seus ingresos salariais sen que se mudasen o resto das condicións laborais, non. O exemplo máis paradigmático é o dos empregados e empregadas da función pública.

Ler máis...